کاربرد Conform Space Warp

کاربرد Conform Space Warp

یکی از راههای پروجکت کردن اشکال دو بعدی بر روی احجام استفاده از Shape Merge است ولی ممکن است زمانی بخواهیم این کار را انجام بدهیم ولی تغییری در سگمنت ها یا ماهیت حجم پایه ندهیم، در این مواقع از Conform Space Warp استفاده می کنیم که در این آموزش آن را فرا خواهید گرفت.

0 نظر

نظر ارسال کنید

برای ارسال نظر شما باید عضو باشید