کاربرد مدیفایرهای Cross Section و Surface در مدلسازی

کاربرد مدیفایرهای Cross Section و Surface در مدلسازی

گاهی اوقات در مدلسازی یک سطح نامنظم یا پیچیده ممکن است تکنیک های معمول پاسخگو نباشد.

در این آموزش فرا خواهید گرفت با رسم چند مقطع از سطح مورد نظر و استفاده از مدیفایرهای Cross Section و Surface این سطوح را به راحتی مدل کنید.

 

0 نظر

نظر ارسال کنید

برای ارسال نظر شما باید عضو باشید