تمام بسته ها از طریق پست ارسال می شوند.

تمامی سفارش های ثبت شده (غیردانلودی) 24 ساعت کاری بعد از ثبت سفارش تحویل اداره پست میشوند. تهران 48 ساعت کاری و شهرستان 3 الی 5 روز کاری زمان میبرد تا به دست شما عزیزان برسد.

در دوره های تخفیف، به دلیل حجم بالای سفارش ها به این زمان اضافه خواهد شد.
در صورت کامل نبودن آدرس و یا مشخصات، مسئولیت ارسال نشدن بسته و یا برگشت بسته به عهده هنرجو خواهد بود.
در صورت برگشت بسته، هنرجو موظف به پرداخت هزینه ارسال مجدد می باشد.