آموزش فعالسازی هر پک، داخل حساب کاربری و کانال پشتیبانی قرار گرفته است.

خیر ، تمام محصولات بصورت تک کاربر بوده و فقط قابلیت فعالسازی روی یک سیستم را خواهد داشت.

اگر پک شما مشکل فنی پیدا کرد پشتیبان های فنی ما در اسرع وقت مشکلات شما را حل خواهند کرد پس نگران هیچ چیز نباشید.