با ارائه تعدادی تمرین مورد تایید پشتیبان گروه آموزشی و پرداخت هزینه جداگانه می توانید مدرک جهاد دانشگاهی را از ما اخذ نمایید.

مدلینگ – پست پروداکشن – لومیون – رویت – فاز 1

با ارائه تعدادی تمرین مورد تایید پشتیبان گروه آموزشی و پرداخت 30 دلار می توانید مدرک جهاد دانشگاهی را از ما اخذ نمایید.

فقط برای وی ری این امکان وجود دارد. برای دریافت اطلاعات بیشتر به شماره 09128360817 در تلگرام پیام بدهید.