رویداد ها
شرکت در نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان سال ۹۸
تیم پشتیبانی هنرنمای ماندگار
کارگاه اعتماد به نفس و رفتارشناسی بهمن ماه ۱۳۹۷
کارگاه اعتماد به نفس و رفتارشناسی بهمن ماه ۱۳۹۷
جلسه سالیانه اعضا هنرنمای ماندگار مهر ماه ۹۷
شرکت در نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان سال ۹۷
همایش بزرگ آگاهی قدرت درون ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۶ - تهران دانشگاه شهید بهشتی
شرکت در همایش ویری در استانبول
شرکت در همایش ویری در بلغارستان
شرکت در همایش ویری در بلغارستان
شرکت در همایش ویری در بلغارستان
کارگاه آموزشی رندر رئال ۲۵ آذر ۹۴ در تهران سالن زعفرانیه
همایش بزرگ انگیزشی فراتر از حسین مشایخی باش ۱۳ اسفند ۱۳۹۶ تهران - سالن ارسباران
کارگاه آموزشی رندر رئال در سالن اندیشه ۴ خرداد